Kekuatan Berkah Sepanjang Masa

Tabaruk adalah istilah yang terkenal di kalangan umat Islam Indonesia yang bermakna mengambil berkah.