~ga suki desu (Suka…) Watashi wa anime ga suki desu (saya suka anime) – Kelas XII

peserta didik mampu menyebutkan jati diri, usia, asal sekolah, hal yang disukai, hobi