Artikel, Tulisan Kepsek

Guru dan Sifat Tawadlu

Purwakarta, (11-11-2016)

Guru dan Sifat Tawadlu, oleh : HR. Marfu Muhyiddin Ilyas.MA

Dalam penjelasannya tentang adab (etika dan akhlak) guru, Imam Nawawi menyampaikan pesan ke-10 tentang sikap yang harus dimiliki dlm mengajar.

 

Begini katanya:

 

Seorang guru tidak boleh sombong kepada murid. Guru harus lembut dan merendah kepada murid karena dia telah diperintahkan untuk meredan kepada setiap orang.

 

Allah SWT berfirman:

 

واخفض جناحك للمؤمنين

Rendahkanlah dirimu kepada kaum mukminin.

 

Rasulullah saw juga bersabda

 

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا

 

“Allah SWT telah mewahyukan kepadaku: *Merendahlah”

 

Juga dalam sabdanya yang lain

 

ما نقصت نقصت صدقة من مال

وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا

وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله

Sedekah tidak akan mengurangi harta sedikitpun. Allah SWT tidak menambahkan kepada seseorang krn memaafkan, kecuali makin berwibawa. Dan tidaklah seseorang merendah krn Allah, kecuali Allah pasti meninggikannya.

 

Semua itu adalah perintah merendah kepada semua orang secara mutlak. Kepada siapapun. Maka apalagi merendah terhadap murid yang mereka seperti anak sendiri. Mereka adalah pencari ilmu. Mereka memiliki hak persahabatan. Mereka bolak-balik datang kpd guru untuk belajar. Mereka bergantung kpd guru selama belajar.

 

Dalam hadits lain Nabi juga berpesan

 

لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه

 

“Berlemah-lembutlah kepada murid dan kepada guru”

 

============

Sumber: Muqadimah Majmu Syarah Muhadzab Bab Adaab Al-Mu’all

About the Author

SEKOLAH INTEGRASI ILMU ( SMA/MA) MERUPAKAN BOARDING SCHOOL TERBAIK DI PURWAKARTA